Qui Som?

Com ens organitzem?

Tenim una estructura assembleària. No fem una reunió, sinó assemblees que prenen acords que són aprovats pel conjunt dels seus membres. Aquestes assemblees intenten vertebrar tot el País Valencià (Castelló, València, Xàtiva, Gandia, Alacant, Elx, Novelda i Torrevieja) i manifestar les opinions de tots els seus integrants, per això es reuneixen la tercera setmana de cada mes i el que acorden es presenta en una Assemblea General que se celebra cada dos mesos.

Hem de tenir present que:

• Les assemblees comarcals són sobiranes. Si bé estan integrades dins d'una xarxa d'assemblees a nivell de país, aquestes prenen també les seues decisions sobre de quins temes volen parlar, accions, etc

• La CPI es va crear davant la precarietat laboral que dia a dia pateix el professorat interí, ara bé, a les seues assemblees estan convidats tots els membres de la comunitat educativa.

• La intenció per part de la CPI és que assistisquen els sindicats de l'ensenyament, amb el compromís de dur els acords de l'assemblea als seus òrgans de decisió interns per a debatre'ls.

A més, dins de la CPI hi ha quatre comissions, on els seus membres poden participar, són:

1.Organització: coordina les comissions, les assemblees, relacions amb la premsa, sindicats, altres organismes, etc.

2.Difusió, propaganda i documentació: pàgina web, mitjans de difusió a la xarxa, arreplega informació sobre les retallades, prepara informes, etc.

3.Suport i finançament: s’encarrega de crear i potenciar una xarxa de recolzament per facilitar i millorar les nostres condicions de treball (banc de pisos, cotxes per a compartir...), com una altra d’econòmica per a situacions delicades, crear una caixa de resistència i fer-se càrrec del finançament de la CPI.

4.Acció: planifica accions reivindicatives i les organitza.